Komplexní pojištění

Předmět a rozsah pojištění s účinností od 1.5.2014

 1. Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen "LVZ") a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby (dále také jen "ÚZO") a pojištění STORNO.
 2. Pojištění STORNO je možné sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů po úhradě ceny cestovní služby nebo úhradě zálohy či doplatku na cestovní službu. Při sjednání pojištění po úhradě doplatku je možno pojistit pouze částku doplatku.
 3. Limity pojistného plnění z jedné pojistné události jsou stanoveny ve výši uvedené v následující tabulce - pro každého pojištěného:

Rozsah pojištění limity plnění v Kč

Pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby3 000 000
v rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí: 
 • náklady na zásah horské záchranné služby
200 000
 • zubní ošetření
5 000
 • doprovázející osoba - doprava
do limitu léčebných výloh
 • doprovázející osoba - ubytování
10 000 (max. 2 000/den)
 • náhradní pracovník - doprava, cestovní pojištění
do limitu léčebných výloh
 • náhradní pracovník - ubytování
10 000 (max. 2 000/den)
 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava
do limitu léčebných výloh
 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování
10 000 (max. 2 000/den)
 • zprostředkování finanční pomoci
bez limitu
 • náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů
25 000
 • náklady na přepravu při zmeškání odjezdu
5 000
Úrazové pojištění 
 • smrt následkem úrazu
100 000
 • trvalé následky úrazu
200 000
 • tělesné poškození způsobené úrazem
25 000
Pojištění zavazadel15 000
 • věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla
3 000 v rámci limitu pro pojištění zavazadel
Pojištění zpoždění zavazadel1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč
Pojištění zpoždění letu1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč
Pojištění odpovědnosti4 000 000
 • cenné věci
50 000 v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti
Přerušení cesty10 000
Nevyužitá cestovní služba10 000
Pojištění STORNO10 000

Jednorázové pojistné pro 1 osobu a 1 den trvání pojištění pro turistické cesty po území Evropy, činí celkem 34 Kč.

Kompletní všeobecné podmínky pro cestovní pojištění ke stažení:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.