Praktické informace

Jak objednat a koupit zájezd

E-mailem přímo od počítače z pohodlí domova. Stačí zaslat požadavek na adresu ckftl@ftl.cz, platba se v tomto případě provádí převodem nebo vkladem na účet. V CK FTL nebo v síti autorizovaných prodejců v celé ČR za stejných podmínek jako v CK FTL.
K závazné rezervaci zájezdu stačí odeslat vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu a zaplatit zálohu.

Účast na zájezdech a cestovní doklady

Účastníkem zájezdu se může stát každá zletilá osoba, tj. osoba starší 18 roků. Osoby mladší 15 roků se mohou účastnit zájezdu za předpokladu doprovodu osoby starší 18 roků a osoby ve věku 15-18 roků za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce, pokud se tento zákonný zástupce sám zájezdu neúčastní. Každý účastník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž vstupuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.

COVID info

Aktuální informace o podmínkách cestování do zahraničí najdete na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html.

Příspěvek FKSP od zaměstnavatele

Na úhradu zájezdů je možné v plné výši uplatnit příspěvek FKSP od Vašeho zaměstnavatele, vystavíme Vám fakturu.


Flexi Pass Card 

Na zájezdy, které pořádá naše cestovní kanceláři FTL, přijímáme platbu kartou Flexi Pass Card od společnosti Sodexo.

Podmínky přijetí platby:

  • platbu je možno uplatnit na celou nabídku našich zájezdů do výše 12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu
  • platbu kartou je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši platby kartou Flexi Pass
  • platbu je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků)
  • jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku – rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou kartou Flexi Pass Card.
Class CookiePolicy not found!