Praktické informace

Jak objednat a koupit zájezd

E-mailem přímo od počítače z pohodlí domova. Stačí zaslat požadavek na adresu ckftl@ftl.cz, platba se v tomto případě provádí převodem nebo vkladem na účet. V CK FTL nebo v síti autorizovaných prodejců v celé ČR za stejných podmínek jako v CK FTL.
K závazné rezervaci zájezdu stačí odeslat vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu a zaplatit zálohu.

Účast na zájezdech a cestovní doklady

Účastníkem zájezdu se může stát každá zletilá osoba, tj. osoba starší 18 roků. Osoby mladší 15 roků se mohou účastnit zájezdu za předpokladu doprovodu osoby starší 18 roků a osoby ve věku 15-18 roků za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce, pokud se tento zákonný zástupce sám zájezdu neúčastní. Každý účastník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž vstupuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.