fax: 582 344 746
tel.: 582 344 746
Wellness zájezdy Jednodenní zájezdy Poznávací zájezdy Vstupenky Pobytové zájezdy

Komplexní pojištění

Předmět a rozsah pojištění s účinností od 1.5.2014

 1. Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen "LVZ") a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby (dále také jen "ÚZO") a pojištění STORNO.
 2. Pojištění STORNO je možné sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů po úhradě ceny cestovní služby nebo úhradě zálohy či doplatku na cestovní službu. Při sjednání pojištění po úhradě doplatku je možno pojistit pouze částku doplatku.
 3. Limity pojistného plnění z jedné pojistné události jsou stanoveny ve výši uvedené v následující tabulce - pro každého pojištěného:

Rozsah pojištění limity plnění v Kč

Pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby

3 000 000

v rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

 
 • náklady na zásah horské záchranné služby

200 000

 • zubní ošetření

5 000

 • doprovázející osoba - doprava

do limitu léčebných výloh

 • doprovázející osoba - ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • náhradní pracovník - doprava, cestovní pojištění

do limitu léčebných výloh

 • náhradní pracovník - ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava

do limitu léčebných výloh

 • osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování

10 000 (max. 2 000/den)

 • zprostředkování finanční pomoci

bez limitu

 • náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů

25 000

 • náklady na přepravu při zmeškání odjezdu

5 000

Úrazové pojištění

 
 • smrt následkem úrazu

100 000

 • trvalé následky úrazu

200 000

 • tělesné poškození způsobené úrazem

25 000

Pojištění zavazadel

15 000

 • věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla

3 000

v rámci limitu pro pojištění zavazadel

Pojištění zpoždění zavazadel

1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč

Pojištění zpoždění letu

1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

4 000 000

 • cenné věci

50 000

v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti

Přerušení cesty

10 000

Nevyužitá cestovní služba

10 000

Pojištění STORNO

10 000

Jednorázové pojistné pro 1 osobu a 1 den trvání pojištění pro turistické cesty po území Evropy, činí celkem 34 Kč.

Kompletní všeobecné podmínky pro cestovní pojištění ke stažení.

Kontakty  |  
© 2014, Cestovní kancelář FTL